ร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 15 ปี”


วันนี้(3 เม.ย.66) เวลา 09.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลนครพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 15 ปี”

โดยโรงพยาบาลนครพัฒน์ได้ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคต่างๆ มีเครื่องมือทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป โดยครอบคลุมการรักษา และการผ่าตัด การตรวจคัดกรอง และประเมินการรักษา ได้แก่ ศูนย์สวนหัวใจ Smart Heart ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์ไตเทียม ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก คลินิกอายุรกรรมทั่วไป และคลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม

#โรงพยาบาลนครพัฒน์