“เจนวิทย์ ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัคร เชื่อก้าวไกลจะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม”


นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลลุยพื้นที่หาเสียงให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 2 นายพสุธน โมคคัลลา(กลับนุ้ย) เบอร์ 2 และเขต 3นส.ชนิศา ชูเมือง เบอร์ 4 และ เขต9นายพีรกิตติ์ แก้วนก เบอร์ 4 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เชื่อมั่นมั่นก้าวไกลจะนำประเทศสู่การเปลี่ยนแปลง

นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กล่าวว่า พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองแบบใหม่ที่ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสนับสนุนคนธรรมดาๆเพื่อเข้าไปเป็น ส.ส. ผลักดันนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนในประเทศนี้อย่างเท่าเทียมกัน พรรคก้าวไกลไม่มีบ้านใหญ่ ไม่มีการเมืองแบบฉบับครอบครัว แต่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง นครศรีธรรมราชเคยยิ่งใหญ่มาแต่โบราณทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครองและศาสนามากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หลังจากนั้นความเจริญและการพัฒนาค่อยๆลดลงอย่างน่าใจหายสาเหตุหนึ่งมาจากนักการเมืองหรือตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแท้จริง วันนี้พรรคก้าวไกลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งผู้สมัคร ครบทั้ง 10 เขตและเชื่อมั่นว่าคนเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของพี่น้องคนนครฯและจะทำหน้าที่ไม่เหมือนตัวแทนในอดีตอย่างแน่นอน.