วัดเขาพระทอง ประกอบพิธีพุทธาภิเษกหัวนะโม เพื่อแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปทอดกฐิน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

72962104_3205281556210106_8025694026676043776_n
วันนี้ 26 ตุลาคม 2562 ที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกหัวนะโม โดยวัดเขาพระทอง
พร้อมด้วยคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆ
72881826_3205281649543430_5767792889824280576_n
75220793_3205280669543528_5129759344631480320_n
จัดขึ้นเพื่อย้อนยุคในสมัยโบราณกว่า 700 ปีที่พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระองค์ได้ดำริจัดสร้างหัวนะโม เนื่องจากในยุค ดังกล่าวเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งหัวนะโมถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้โดยในการสร้างหัวนะโมในครั้งนี้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทอดกฐิน ณ วัดเขาพระทอง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เพื่อนำไปบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วย …///

73322417_3205281472876781_4813340849008017408_n
73390720_3205280816210180_6707785824454311936_n
74304871_3205281192876809_6069471835076952064_n
73131636_3205281312876797_8617525874226364416_n
พรรณี มณีวรรณ/ภาพข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
26 ตุลาคม 2562

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0