คึกคัก! นทท.แห่เที่ยวงาน “ HUASAI BEACH LIFE 2023 “ หาดหน้าสตน อ.หัวไทร เมืองคอน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ หาดแพรกเมือง ต.หาดหน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน “ HUASAI BEACH LIFE 2023 “ ปลุกยักษ์ใหญ่ที่หลับใหล อย่าง อ.หัวไทร ให้ฟื้นตัว พร้อมผนึกกำลัง กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อความยั่งยืน และ ผลักดัน อ.หัวไทร ถือเป็นจุดหมายหลักทางการเล่นกีฬากระดานยืนพาย ของภูมิภาคภาคใต้ โดยมีนาย ไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช นางสาว สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และนาย อรรถพล นิยมเดชา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหาดหน้าสตน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมงานนับหมื่นคน

นางสาว สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า จากนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการสร้างกิจกรรมกีฬาเพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมเสริมคุณภาพชีวิต และ สร้างโอกาสสำหรับพี่น้องประชาชน กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. จึงนำนโยบายดังกล่าว มาขยายผลพร้อมทำงานร่วมกับ ภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้านกีฬาเพื่อความยั่งยืน โดยอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่มีโอกาสอย่างมาก จึงนำมาสู่ การจัดงาน HUASAI BEACH LIFE FESTIVAL 2023 ขึ้นในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566 ณ หาดแพรกเมือง ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “การแข่งขันกีฬาที่มากกว่าการแข่งขันกีฬา ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึง สถานที่ท่องเที่ยว, กิจกรรมท่องเที่ยว และ ของดีของอำเภอ หัวไทร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ กระตุ้นการเดินทางข้ามภูมิภาคของนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างกระแสเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทั้งระบบ รวมถึงการสร้าโอกาสให้นักกีฬาได้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และ เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมยกดับการแข่งขันกีฬาของประเทศไทยให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยงานในครั้งนี้เป็นการผสมผสาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ร่วมกับ กิจกรรม LIFE STYLE และ กิจกรรม ENTERTAINMENT เพื่อดึงดูดเยาวชน และ กลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้สนใจกีฬาในปัจจุบัน ในการเข้ามาชม มาทดลองเล่นกีฬา และ รู้ว่ากีฬานั้นสนุกไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิด ตลอดระยะเวลาการจัดงานครั้งนี้ คาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 10,000 คน พร้อมสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 50,000,000.00 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ผมมีโอกาสเดินทางมายัง อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช บ่อยครั้ง ซึ่งได้เห็นมาตลอดว่าในอดีต อ.หัวไทรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ และ มีของดีอย่างมากมาย จึงทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ เพื่อทำธุรกิจ และ ท่องเที่ยว แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งระบบของพื้นที่แห่งนี้ ผมจึงได้ มอบหมาย กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. ในการทำงานร่วมกับ ภาครัฐ และ เอกชน ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ อ.หัวไทร อย่างยั่งยืน จนนำมาสู่การจัดงาน HUASAI BEACH LIFE 2023 ในครั้งนี้ แต่ที่สำคัญที่สุด โดย งานในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่อีเวนท์ ที่สร้างความสนุกสนานสำหรับพี่น้องประชาชนเพียงเท่านั้น แต่นี่คือการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวแนวใหม่ พร้อมพัฒนา อำเภอ หัวไทร ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายหลักทางการเล่นกีฬากระดานยืนพาย ของภูมิภาคภาคใต้ รวมถึง การพัฒนา หาดแพรกเมือง อำเภอ หัวไทร แห่งนี้ ให้เป็นพื้นทีนันทนาการและสร้างโอกาสสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ อำเภอ หัวไทร สู่ความยั่งยืน และ นำความรุ่งเรืองของ อำเภอ หัวไทร กลับมาอีกครั้ง และ เป็นการสื่อสารกิจกรรมการท่องเที่ยวของ อำเภอหัวไทร และ ของดีของ อำเภอหัวไทร ไปยังนักท่องเที่ยวได้เห็นว่า “หัวไทรของเรามีดี พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน” ในนามของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานในครั้งนี้ และ ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมของ อ.หัวไทร มาโดยตลอด ผมเชื่อว่า “ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย เราจะสามารถปลุกยักษ์ใหญ่ที่หลับไหล อย่าง อ.หัวไทร ให้ฟื้นตื่นขึ้นมา และ กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมอย่างแน่นอน”

นายพิพัฒน์ กล่าวอีกว่า โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ททท. และ ภาคเอกชน ได้ร่วมมอบในการ มอบอุปกรณ์ บอร์ดกู้ภัยทางน้ำ อุปกรณ์กีฬากระดานยืนพาย และ อุปกรณ์ SKATE แด่ เทศบาลตำบลหน้าสตน เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นาย ไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช นาย อรรถพล นิยมเดชา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหน้าสตน ในการเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ซึ่งงานครั้งนี้ จะไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมสร้างความสุข และ ความสนุกเพียงเท่านั้น แต่คือการประกาศให้นักท่องเที่ยวทั้งโลกได้รับรู้ถึงของดีจังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงถึงความพร้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ของ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ร่วมทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปสู่ความยั่งยืน และ หวังว่านักท่องเที่ยวทุกท่านจะจดบันทึก จังหวัดนครศรีธรรมราช ไว้เป็นหนึ่งจุดหมายในใจของท่านตลอดไป

ด้านนายอรรถพล นิยมเดชา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหาดหน้าสตน กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดีอย่างมาก ที่อำเภอหัวไทร ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ณ หาดแพรกเมือง ผมขอขอบคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กกท. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ ททท. ที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาโดยตลอด ซึ่งงาน HUASAI BEACH LIFE 2023 ในครั้งนี้ จะเป็นการตอกย้ำและประกาศให้นักท่องเที่ยว ได้ทราบว่า อำเภอหัวไทร ของเรามีของดี มีความปลอดภัย พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน ในนามของประชาชนชน ณ อำเภอหัวไทร ผมขอกล่าวถึงนักท่องเที่ยวทุกท่านว่า “พวกเรายินดีต้อนรับทุกท่าน ทุกวัน ทุกเวลา”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0