เปิดแล้ว แสงสีวิจิตร อย่างอลังการ “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ททท. เนรมิตเมืองให้เรืองรอง เที่ยวงาน “วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช” ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคมนี้

วันนี้ (20 พ.ค.66) เวลา 19.00 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นางฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานเปิดงาน วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ตอกย้ำอัตลักษณ์เมืองนครศรีธรรมราชด้วยแสงแห่งศรัทธา เนรมิตเมืองให้เรืองรองวิจิตรตระการตา ผสานเทคโนโลยีทันสมัยด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมล้ำค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างสรรค์ประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานจำนวนมาก

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย โดยมุ่งหวังให้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและสามารถจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และพักค้างคืน ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลดนตรี งานเทศกาลอาหาร งานวิ่ง งานแสดง Light up ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของ ททท. ในการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว

สำหรับการจัดงาน วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ภายใต้ร่มของโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัด Event Marketing สามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและสร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสมิติของประสบการณ์แห่งแสงที่สวยงามตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญโดดเด่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สมดังเป้าประสงค์ที่ ททท. กำหนดไว้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย พลิกฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างความสุข และรอยยิ้มให้แก่ภาคบริการทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น การจัดงาน วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะช่วยเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว และเพิ่มวันพักค้างคืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ในปี 2566 คือ สร้างรายได้ 8.8 แสนล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยว 135 ล้านคน
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ มีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศรัทธาเสริมพลังใจและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่หลากหลายและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง การจัดงาน วิจิตร 5 ภาค@นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการตอบโจทย์ด้านการส่งเสริม และสร้างสีสันทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งนครศรีธรรมราชมีอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางบวก ที่มีการลงทุนในภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยวที่กำลังเติบโต รวมถึงการยกระดับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 4 ล้านคน ถือเป็นการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปพร้อมกันในทุกมิติ เป็นการยกระดับมาตรฐานและความพร้อมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือน

งาน วิจิตร 5 ภาค@นครศรีธรรมราช “ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ” ได้นำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยมิติแห่งศิลป์และศรัทธา ด้วยการฉายภาพสามมิติสุดตระการตา (3D Projection) บนกำแพงเมือง ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช โดยใช้เทคนิคโฮโลแกรมคมชัด สมจริง ประกอบกราฟิกเคลื่อนไหว พร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีต จนถึงยุครุ่งเรือง ยุคเปลี่ยนผ่านและวิถีชีวิตในปัจจุบันที่สร้างสรรค์ นำเสนอการแสดงพิเศษ 4 ชุด ได้แก่ ชุดการแสดง “มหานคร นครฯโลกาภิวัฒน์” การสร้างบ้านแปลงเมืองอันก่อเกิดจากพลังแห่งศรัทธาของประชาชน ชุดการแสดง “วิจิตรศิลป์ – วิจิตรนครฯ” ความงดงาม บนแผ่นดินนครศรีธรรมราช นำเสนอความรุ่งเรือง ความเจริญ ความงามผ่านเรื่องเล่าบทบรรยายและนาฏยศิลป์ บทกวี ดนตรี และยังคงสืบทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ชุดการแสดง “แสง – ศรัทธา – บารมีแห่งธรรม” บอกเล่าถึงแผ่นดิน ความหลากหลายที่ถูกเชื่อมต่อและเปลี่ยนผ่านของการอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และการแสดง “ราชะ – ราชันย์ นครฯ อันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม” และนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินตระการตาด้วยจุดแสดง Light Up/Light Installation 15 สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์สำคัญบนถนนราชดำเนิน ได้แก่ 1) เก๋งพระเจ้าตาก 2) กุฏิทรงไทย วัดวังตะวันตก 3) เจดีย์ยักษ์ สวนพระเงิน 4) ศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5) หอพระสูง 6) อาคารศรีธรรมราชสโมสร (ที่ทำการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช 7) ศาลาประดู่หก 😎 กำแพงเมืองเก่า 9) อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) 10) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดเสมาชัย 11) หอพระนารายณ์ 12) หอพระอิศวร 13) หอพระพุทธสิหิงค์ 14) วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 15) วัดท้าวโคตร ทั้งนี้ ยังมีการจัดให้มีกิจกรรม City Tour บอกเล่า Storytelling รูปแบบ “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์” จำนวน 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 19.30 น. จุดบริการขึ้นรถราง ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม ณ บริเวณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ทุกวัน และจัดเต็มความสนุกชวนเพลิดเพลินไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เอ๊ะ จิรากร วงพัทลุง วงกางเกง และเอกชัยแบนด์ โดย เอกชัย ศรีวิชัย พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกเช็คอินจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้ง 15 จุด แชร์ผ่านกิจกรรม “ภาพที่ชอบ ในโมเมนต์ที่ใช่” เพื่อลุ้นรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย กติกาและเงื่อนไขตามกำหนด
ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ TAT Contact Center หรือโทร 1672 Travel Buddy, FB Page : TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung, Line OA : @tatnst