ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับพระราชทานรางวัลการอ่านดีเด่น ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0


วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0