ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช เชิญไหว้พระ ขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมและเทพบริวารภายในศาลเจ้า ในกิจกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย.2566

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย.2566
🔸 โดยกำหนดให้มีกิจกรรมหลากหลาย มีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยโคมไฟส่องสว่างในเส้นทางถนนราชดำเนิน
🔸ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราชได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ทำการประดับตกแต่งไฟ ทำจุดถ่ายภาพและเช็คอิน บริเวณหน้าศาลเจ้าตลอดทั้งสัปดาห์
🔸 หากท่านใดผ่านเส้นทางนี้ สามารถลงไปไหว้พระขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมและเทพบริวารภายในศาลเจ้าได้ และ ยังสามารถถ่ายรูปสวยๆหน้าศาลเจ้าได้อีกด้วย
🔸 ศาลเจ้าเปิดเป็นกรณีพิเศษในกิจกรรมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 21.00 น. ( เฉพาะสัปดาห์กิจกรรมนี้เท่านั้น )