สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงแรมทวินโลตัส

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

73164977_3210318535677003_4912925635770318848_n
28 ตุลาคม 2562 ตัวแทนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณกอปรกมล ลีเลิศพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส เป็นตัวแทนคุณจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมทวินโลตัส เป็นตัวแทนรับมอบโล่และของที่ระลึก
74709199_3210318342343689_4821099866342031360_n
71094891_3109932729048918_2154547945783951360_n

ซึ่งโรงแรมทวินโลตัส ได้มีการสนับสนุนสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นระยะเวลาหลายปี ทั้งการบริจาคเงินและสนับสนุนสิ่งของเหลือใช้ในการพัฒนาฝีมือผู้ยากไร้ เพื่อให้คนเหล่านี้มีพื้นฐานอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ยากไร้เองด้วย

70557055_3109932932382231_4849975180581142528_n
70754080_3109932699048921_1520656402626904064_n
71211805_3109932755715582_8526283292637396992_n
73240994_3210317639010426_8389654077939646464_n
74708919_3210321319010058_5364428781362610176_n
71152301_3109939119048279_7460604840238907392_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0