ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือโรงแรมแมริออท – เครือเซ็นทรัล รีเทล MOU การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ร่วมกับ เครือโรงแรมแมริออท และเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมสถานประกอบการ 81 หน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงกับองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE) ร่วมกับ Mr. Alexander Kellermann ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องแกลอรี ชั้น 2 โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มวล.เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับเครือโรงแรมแมริออท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อเสียง มีโรงแรมในเครือมากถึง 46 แห่งทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ชั้นเยี่ยมให้กับนักศึกษาของมวล. โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว ศิลปะการประกอบอาหารฯ (โปรเชฟ) บัญชี การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้เป็นการร่วมกันพัฒนากำลังคนของประเทศในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับนักศึกษา และจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย

Mr. Alexander Kellermann กล่าวว่า เครือโรงแรมแมริออท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับมวล. และยินดีให้การสนับสนุนนโยบายสหกิจศึกษาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์กับโรงแรมในเครือแมริออทจะไม่เป็นเพียงนักศึกษาฝึกงาน แต่เราจะมองว่า เขาคือผู้ที่จะได้รับการจ้างงานในอนาคต และเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยที่เพิ่มระยะเวลาในการสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน เพราะจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การจ้างงานได้เลยจากการฝึกงาน

จากนั้นในวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE) ร่วมกับ คุณเวทิสา กาญจนแก้ว Head of Resourcing and Talent Acquisition บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมเอสเปรสโซ ชั้น 3 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม Head of CRC Recruitment & Institute Project บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ด้าน คุณเวทิสา กาญจนแก้ว กล่าวว่า เซ็นทรัลยืนยันที่จะพัฒนาและเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ มานานกว่า 10 ปี กระทั่งได้ทำความความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ และเซ็นทรัลจะทำต่อไปเพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เครือเซ็นทรัล รีเทลเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่มีบริษัทในเครือมากถึง 35 บริษัท ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านยา ธุรกิจอาหาร ไอที และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ โดยบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจและจ้างงานรวมมากถึง 100,000 ตำแหน่ง รวมทั้งมีความต้องการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจครอบคลุมทุกสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก ในปี 2566

ทั้งนี้ มวล. มุ่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสหกิจศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาฯ แล้ว 1 ครั้ง กับสถานประกอบการคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 หน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเครือโรงแรมแมริออท และเครือเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยมีสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง สามารถรองรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจได้ทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านอื่น ๆ ในอนาคต