กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เปิดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันนี้(20 มิ.ย.66) ที่ศาลาสว่างธรรม วัดหน้าพระบรมธาตุ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า กรมควบคุมโรคได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษาในปี 2567 เพื่อเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสนี้มีผู้บริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับจังหวัด และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ,โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร วัดหน้าพระบรมธาตุ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครเรือนจำ โดยภายในบริเวณงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโรคต่างๆ การตรวจคัดกรองโรคและตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ,การมอบรองเท้าแก่ผู้สูงอายุ ,การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี คัดกรองวัณโรค ด้วยการเอกซเรย์ปอด และนิทรรศการการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0