มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแร็ง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

76697264_10162494781200184_7150400595357073408_n

วันนี้ (1 พ.ย.62) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในนามมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ วัดแส็งแร็ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุน เพื่อให้มีปัจจัยและพลังในการพัฒนาวัดแส็งแร็ง ให้เป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาควบคู่กับการพัฒนา เป็นสถานที่พักของญาติผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่กำลังจะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อสร้างฌาปนสถานในการพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
74651356_10162494781590184_7163069576354201600_n
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานและถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนและรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้มีเกียรติในอำเภอท่าศาลาและ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีถวายพุ่มกฐินในครั้งนี้ด้วย
76759993_10162494783375184_7634276309618655232_n
ทั้งนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประสานรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ พุทธศาสนิกชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 469,140บาท ร่วมสมทบทุนถวายวัดแส็งแร็งต่อไป

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระพุทธสิหิงค์ องค์พ่อจตุคาม ทวดตุมปังและพ่อท่านทอง อดีตเจ้าอาวาสวัดแส็งแร็ง ได้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวซึ่งเป็นผู้มีจิตกุศลศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ประสบแด่ความสุข ความเจริญ มั่นคงสถิตสถาพรด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และบริวารสมบัติ ทุกๆท่าน ทุกๆคน ตลอดไปเทอญ
74680792_10162494782355184_8862976945885806592_n
75429605_10162494782490184_3755275969171030016_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0