ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ (พลังงานทางเลือก) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด


วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จัดพิธีเปิดนิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ (พลังงานทางเลือก) ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด จำนวน 1,000,000 บาท โดยมี คุณเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ,ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ,คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ,ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช,คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดเขาขุนพนม และนักศึกษา สกร.อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช