ผู้ว่าเมืองนคร นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก “ตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นถิ่นนครศรีธรรมราช”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้ว่าเมืองนคร นำพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก “ตักบาตรทุกเช้าวันอาทิตย์ ด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทยพื้นถิ่นนครศรีธรรมราช” บริเวณด้านหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามซึ่งเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมืองนครที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี และขยายผลไปทั้ง 23 อำเภอ โดยมีนายอำเภอพื้นที่เป็นผู้นำ 7 ภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น.​ นายอภินันท์​ เผือกผ่อง​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช​ พร้อมด้วยนางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายผลไปทั้ง 23 อำเภอ มีนายอำเภอพื้นที่เป็นผู้นำ 7 ภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้สืบทอดสู่ลูกหลาน เข้าวัดทำบุญตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเเต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นเมืองนครซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นดินแดนแห่งความเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยใช้ต้นทุนที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นเมืองนครอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ชุดพื้นเมืองนครร่วมรับชมการแสดงโขนพระราชทาน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง แสดงโดยคณะนักแสดงโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ”แห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ ประจำปี 2566” ในวันที่ 22-23 ก.ค. 2566 เวลา 19.00 น. (รอบละ 8,000 คน/เข้าชมฟรี) ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช, เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดเสด็จออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ระหว่างวันที่ 19-27 ก.ค. 2566 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2566 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยมีจิตอาสากว่า 5,000 คน ร่วมทำความสะอาดถนน “Big Cleaning Day” จากสี่แยกหัวถนน-สะพานราเมศวร์ ในวันที่ 26 ก.ค. 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

“มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0