พสกนิกรเนืองแน่นกว่าสองหมื่นคน แห่ชม “การแสดงโขนพระราชทาน “ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” เป็นคืนที่ 2

พสกนิกรเนืองแน่นกว่าสองหมื่นคน แห่ชม “การแสดงโขนพระราชทาน “ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “หนุมานชาญกำแหง” เป็นคืนที่ 2 โดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ถือเป็นสุดยอดนาฏกรรมอันวิจิตรตระการตา สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อธำรงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบไป พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างปลื้มปิติเป็นล้นพ้น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโขนมาจัดแสดงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ซึ่งมียอดจำหน่ายสินค้าโอทอปของพี่น้องประชาชนในงาน เกือบหนึ่งล้านบาท


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย
นางพิชานันท์ เผือกผ่อง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการผู้จัดการโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลเมืองปากพนัง/เทศบาลเมืองทุ่งสง/เทศบาลเมืองปากพูน นายอำเภอ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ภาคส่วนต่างๆ จาก 23 อำเภอ รวมทั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนจากอีก 13 จังหวัดภาคใต้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงกว่าสองหมื่นคน ร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานเป็นวันที่สอง ซึ่งจัดแสดงรอบสุดท้าย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงโขนจากโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง มาทำการแสดงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้ นับเป็นความโชคดีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับชมอย่างใกล้ชิด เป็นการร่วมสืบสานจารีตธำรงเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย “โขน” ถือเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูงและได้รับการประกาศจากองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ขึ้นบัญชีการแสดงโขนในประเทศไทย “Khon masked dance drama in Thailand” ในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ในโอกาสนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลเมืองปากพูน และทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการจัดการแสดงโขนพระราชทานในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี