Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

จังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงข่าวพร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ชำระจิตใจเป็นผู้ตื่นผู้สว่าง

วันนี้(25 ก.ค. 66) ที่บริเวณลานทราย หน้าพระวิหารหลวง ภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นางพัทยา ทองเสภี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ ผศ. ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจร่วมรับฟังการแถลงข่าวพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นมากมาย ประกอบด้วย การรณรงค์แต่งกายชุดสีขาว และรณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล 5 ธรรม 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และการงดเหล้าเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ,เชิญชวนประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามบ้านเรือน หน้าอาคารสำนักงานทุกส่วนราชการและวัดทุกวัด ,จัดกิจกรรมหิ้วปั่นโตเข้าวัด ,พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและเจริญจิตตภาวนา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีทำบุญตักบาตรวันวาสานหบูชา ประจำปี 2566 (ข้าวสารและอาหารแห้ง) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 06.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ,พิธีถวายเทียนพรรษาหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมทอดผ้าป่าทรายเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. ณ วิหารคต วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ,กิจกรรมคั่วตอกเข้าพรรษา ประจำปี 2566 วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ลานทรายหน้าพิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุฯ และพิธีตักบาตรธูปเทียน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 15.60 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0