พิธีเปิด “โครงการระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ และโครงการยื่นขอภาพ กล้องวงจรปิด ออนไลน์” เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐดิจิทัลของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช

พิธีเปิด “โครงการระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ และโครงการยื่นขอภาพ กล้องวงจรปิด ออนไลน์” เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐดิจิทัลของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช แบบครบวงจรในการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ LINE Official Account @Nakhoncity

วันนี้ (26 ก.ค.66) ณ สถานีดับเพลิงศูนย์เบญจมฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการนครเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยใน ชีวิต ทรัพย์สิน และป้องกันอาชญากรรมไปแล้วนั้น เทศบาลฯ จึงมีความจําเป็น ต้องปรับปรุงเพื่อยกระดับการช่วยเหลือและการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลและต่อยอดพัฒนากล้องวงจรปิดให้มีความอัจฉริยะเพิ่มขึ้น

โดยมีนายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานโครงการระบบตรวจจับแผ่น ป้ายทะเบียนรถและโครงการยื่นขอภาพกล้องวงจรปิด ออนไลน์ ซึ่งมีพันตำรวจโท เอกวิทย์ เกิดศิริ รองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมือง นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพันตำรวจโท ธีระพล พุ่มชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานี ตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช และนายภูวนาถ ทีฆะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ แนะนำโครงการระบบ ตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถและโครงการยื่นขอภาพกล้องวงจรปิด ออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการดำเดินงานทั้งนี้มี ทั้งคณะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อมวลชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คณะกรรมการชุมชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังในโครงการ

1.เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐดิจิทัลในการให้บริการประชาชน 2.เพื่อพัฒนาต่อยอดระบบกล้องวงจรปิด สร้างความมั่นคงและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันอาชญากรรมในเขตเทศบาล 3. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ หาปัจจัยมูลเหตุ ที่นำไปสู่การ แก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งจุดติดตั้งนั้นมี 3 จุด 6 ตัว ด้วนกัน ซุ้มขาเข้าเมืองสี่แยกเบญจมฯ, ซุ้มขาเข้าเมืองหน้าเซ็นทรัล, ซุ้มขาเข้าเมืองหน้าโรงพยาบาลนครินทร์,