ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยพัฒนา “ปากพูนวิชชาลัย” การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองปากพูนแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เครื่อข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCCO

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยพัฒนา “ปากพูนวิชชาลัย” การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองปากพูนแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เครื่อข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCCO

วันนี้ (วันที่ 25 กรกฎาคม 2566) นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยพัฒนา “ปากพูนวิชชาลัย” การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองปากพูนแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สู่เครื่อข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCCO ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช