เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช สร้าง “นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก”


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนานิทรรศการ “สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมในพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคใต้ โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่งทั่วประเทศ ผู้แทนพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในพิธีเปิด ‘นิทรรศการสวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก’ ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ที่เป็นการส่งเสริมเติมเต็มแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อนิทรรศการที่ทันสมัย กระตุ้นความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้ผู้มาเรียนรู้หันมาให้ความสำคัญในการเลือกใช้พลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกมากขึ้น”

นายบุญเลิศ เกตุกษัตริย์ ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ให้บริการในรูปแบบการจัดบริการวิชาการ บริการความรู้ การบริการศึกษาเยี่ยมชมจากนิทรรศการต่าง ๆ และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการสะเต็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบและนอกระบบทั่วภาคใต้ ต้องขอขอบคุณเชฟรอนที่ให้การสนับสนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ในการจัดสร้าง “สวนวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก” เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่าย ‘เชฟรอน เซฟโลก ปิดเทอม มาเติมวิทย์’ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม จำนวน 50 คน จาก 22 สถานศึกษาที่กระจายทั่วภูมิภาค ของประเทศไทย”

ด้าน นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด กล่าวว่า “เชฟรอนได้ทํางานร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ การจัดทํานิทรรศการปิโตรเลียม ‘พลังงานล้านปี’ ซึ่งเป็นนิทรรศการในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ ได้เห็นว่าปิโตรเลียมเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งได้ส่งมอบอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่ผ่านมา”