เจ.ดี.พูลส์ เปิดบ้านรับ TEPCoT 15


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และรศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ( TEPCoT)รุ่นที่ 15 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 150 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต และแวะเยี่ยมชมโรงงานผลิตสระว่ายน้ำ เจ.ดี.พูลส์ ที่อำเภอถลาง


โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด ได้บรรยายสรุปถึงธุรกิจของเจ.ดี.พูลส์ ในรอบ 25 ปี กระบวนการผลิตสระว่ายน้ำที่ใช้นวัตกรรม และระบบแฟรนไชส์ที่มีเครือข่ายการตลาดและบริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ