เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นายปรารถนา ยามาลี (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงบนฝั่งสงขลา เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบโอกาสการศึกษาในโครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566 จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ ชนมพรรษา สงขลา เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่มุ่งมั่นศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยกิจกรรมของหอดูดาวฯ

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ โปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด มอบ ทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566 จำนวน 137 ทุน รวมเป็นงบประมาณ 377,000 บาท ให้กับโรงเรียน 8 แห่งในเทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และเทศบาล ตำบลพะวง จังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียน วัดเปรมศรัทธา โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และโรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) รวมถึงหน่วยงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ สมาคมประมงจังหวัดสงขลา และหอดูดาว เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะในสาขา STEM หรือวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยสร้างขวัญและ กำลังใจให้แก่เยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้บรรลุผลสำเร็จ และสนับสนุนบุคลากรทางด้าน STEM ที่
บรรยายภาพเพิ่มเติม

โครงการ “ทุนเยาวชนคนดี” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 18 ปี ด้วย งบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นประมาณ 7,000,000 บาท ที่มอบให้เป็นทุนการศึกษากับเยาวชนที่มีความ ประพฤติและตั้งใจเรียนดีในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษาที่เชฟรอนให้ ความสำคัญมาตลอดกว่า 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ดารินทร์ นพคุณ / สรัณศรี ประวัติพัฒนากูล
โทร 02-545-6930 / 089-109-8980
อีเมล์: DNopkhun@chevron.com / TFZK@chevron.com