จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ 20 วัน 20 คืน เฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 100 ปี ของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 -14 ตุลาคม 2566 “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช”

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ 20 วัน 20 คืน เฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ 100 ปี ของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 -14 ตุลาคม 2566 “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช”

เย็นวันนี้ (29 ส.ค.66) ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ,พล.ต.ต. สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ,ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ,นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช และนายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดงานจังหวัดนครสรีธรรมราช พร้อมจัดงานงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช”

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงภาพรวมของความยิ่งใหญ่ในวาระครบรอบ 100 ปี งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และการเปิดการท่องเที่ยว “มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา” ว่าการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 กำหนดระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 – 14 ตุลาคม 2566 ในวาระครบรอบ 100 ปี ภายใต้แนวคิด “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช” THE FESTIVAL OF THE TENTH LUNAR MONTH (SAT DUAN SIP) IN NAKHON SI THAMMAARAT ซึ่งใช้สถานที่สำคัญของจังหวัดเพื่อจัดงาน ประกอบด้วย สวนสมเด็จพระศนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้พร้อมใจกันรังสรรค์การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2566 ในวาระพิเศษครบรอบ 100 ปี
โดยจัดให้มีกิจกรรมที่จะสะท้อนความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและความแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ระยะเวลาการจัดงานที่เพิ่มจากเดิม 10 วัน รวมเป็น 20 วัน 20 คืน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

พิธีเปิดงาน ในวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เหล่านักแสดงกว่า 500 ชีวิต ในรูปแบบ ” The Miracle of generation” การรวบรวมกลุ่มคนทุกสายอาชีพ ทุกอายุ ทุกเพศ ทุกวัย รวมเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในการรวมตัวกันเฉลิมฉลองเข้าสู่ 1 ศตวรรษ ที่ยิ่งใหญ่ ตลอดถึงการใช้เทคนิคพิเศษในระบบมัลติมีเดียและพลุนานาชาติ

พิธีแห่มหรับ ในวันที่ 30 กันยายน 2566 เริ่มต้นขบวนจากบริเวณศาลาประดู่หก ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การปรับเปลี่ยนรูปแบบตั้งแต่ขนาดเวทีที่ปรับให้ใหญ่ขึ้น สามารถรองรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีได้ทั่วถึง รูปแบบขบวนเกียรติยศ ประกอบด้วย ราชรถอัญเชิญหมรับทองคำพระราชทานพร้อมเหล่านางฟ้าเทวดา เสลี่ยงหมรับโบราณ ที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแห่หมรับในงานบุญสารทเดือนสิบ คือ การรวมตัวของเหล่านักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่หมรับจากทุกภาคส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนับหมื่นชีวิตที่จะร่วมร่ายรำอย่างพร้อมเพรียงเต็มพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรมราชดำเนิน และ กิจกรรมอื่นๆ อาทิ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ประกอบด้วย กิจกรรมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การประกวดเทพบุตรเมืองนคร , การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ,การประกวดร้องเพลง MCOT มิวสิคแชมป์เปี้ยน , การโต้วาทีนักเรียนนักศึกษา , การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน ,การออกร้านกาชาตสืบสานงานบุญสารทเดือนสิบ , การออกรางวัลสลากกาชาด , มหกรรมวิถีชุมชนคนพอเพียง ,การแข่งขันนกกรงหัวจุก , เดินแบบผ้าไทย TO BE NUMBER ONE , ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง , การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพื้นถิ่นภาคใต้๓.๒ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สำหรับจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมและกิจกรรมชิงถ้วยพระราชทาน ประกอบด้วย การประกวดวรรณกรรมไทยเพลงร้องเรือเด็ก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , การประชันหนังตะลุง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , การประกวดกลอนสด , การประกวดหนังตะลุงเยาวชนและการประกวดหมรับน้อย

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทรรศการหุ่นเปรต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของงานบุญสารทเดือนสิบ การประกวดหุ่นเปรตและขวนพาเหรดเปรต และร้านค้าต่างๆ ในรูปแบบวิถีชุมชนหลังคามุงจากนอกจากความงดงามทางประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเสน่ห์เมืองแห่งศรัทธา นครแห่งอารยะ 4 อา 5 รักษ์ คือ อากาศดี ชีวียั่งยืน สูดอากาศดีๆ ที่ อ.ลานสกา ชมทะเลหมอกบนยอดเขาสูง อ.นบพิตำ , อ.ช้างกลาง อ.ร่อนพิบูลย์ เป็นต้น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ ,อาภรณ์ สืบสายลายผืนผ้า คงคุณค่าผ้าเมืองนครฯ ,อาหารถิ่นตามวิถี เช่น แกงไตปลา คั่วกลิ้ง ขนมจีน เป็นต้น และของดีตามฤดู และอาราม ศูนย์รวมจิตใจพุทธศาสนิกชนและความศรัทธาแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีให้สายมูเตลูมากราบไหว้ขอพรทั้งองค์พระ บรมธาตุเจดีย์ (อำเภอเมือง นศ) , ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ (อำเภอสิชล), อุทยานพระพุทธตาสนา (อำเกอทุ่งใหญ่) , พ่อท่านคล้าย(อำเภอช้างกลาง) , ตาพรานบุญ (อำเภอท่าศาลา) ฯลฯ และ๕ รักษ์ ประกอบด้วย รักษ์ธรรมะ เมืองธรรมะลือนาม สมญานามนครศรีธรรมราช, รักษ์ธรรมชาติ ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า รักษาธรรมชาติให้อยู่นาน ,รักษ์ศิลปะหัตถกรรม งานฝีมือล้ำค่า รักษาภูมิปัญญาบรรพชน รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นถิ่น หนังตะลุง มโนราห์ และรักษ์วัฒนธรรมเชิดชูประเพณี วัฒนธรรมอันล้ำค่า มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีซักพระ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบรักษ์ความเป็นธรรมดา วิถีชุมชนที่ธรรมดาแต่ซ่อนความสวยงามน่าค้นหามากมาย

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวยังได้เซอร์ไพร์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการเปิดตัวมาสคอตประจำงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ ประจำปี 2566 “น้องอิ่มสุข น้องอิ่มใจ” (MASCOT) “อิ่มสุขเมื่อได้กลับบ้าน อิ่มใจเมื่อได้ทำบุญ” เพื่อส่งสัญญาณแห่งการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 1 ศตวรรษ แห่งการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาขาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการด้วย