“เชฟรอนฯ – หอดูดาวสงขลา” จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 5” จุดประกายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เดินหน้าจัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 5” อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-19 ปี ทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา กล่าวว่า “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปีที่ 5 ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักเรียน-นักศึกษาจากทั่วประเทศ ส่งใบสมัครเข้ามาสูงสุดเมื่อเทียบกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้ที่ส่งใบสมัครเข้ามา ณ วันปิดรับสมัครรวมทั้งสิ้น 2,111 คน และยังมีส่งเข้ามาหลังปิดรับสมัครอีกจำนวนมาก โดยคัดเลือกเหลือเพียง 100 คน และในปีนี้ยังคงแนวคิดการถ่ายถอดประสบการณ์แบบพี่สอนน้อง โดยการเปิดรับสมัคร ‘พี่ค่าย’ ซึ่งเป็นน้องๆ ที่เคยผ่านการเข้าค่ายในครั้งก่อนๆ มาเป็นพี่เลี้ยงค่ายอีก 10 คน มาร่วมส่งต่อองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับหลักสูตรการจัดค่ายในปีนี้ ยังคงเน้นด้านองค์ความรู้ดาราศาสตร์ ผ่านการะบวนการถ่ายทอดที่มีความสนุก ภายใต้แนวคิด ‘Play and Learn’ และสอดแทรกแนวคิดเชื่อมผสานพหุวัฒนธรรม ทั้งระหว่างน้อง ๆ ที่มาร่วมค่าย พี่ค่าย ตลอดจนพื้นที่ชุมชนที่เราไปจัดกิจกรรม”

“ค่ายเยาวชนคนดูดาวฯ ปีนี้ มีการถ่ายทอดวิธีการติดตั้งกล้องดูดาวผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้นอกจากน้อง ๆ จะได้ทฤษฎี ได้รู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ แล้ว ทุกคนก็มีโอกาสได้ลงมือทำจริง ได้ใช้งานอุปกรณ์จริง เป็นการเสริมทักษะให้น้อง ๆ สามารถกลับไปใช้ได้จริงในโรงเรียน ซึ่งหลายโรงเรียนมีกล้องดูดาวอยู่แล้ว นอกจากนี้ เรายังเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามากขึ้น โดยปีนี้น้อง ๆ ได้ไปร่วมส่องกล้องดูดาวยามเช้าร่วมกัน ณ หาดสมิหลา และสัมผัสวิถีชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา ร่วมเรียนรู้พหุวัฒนธรรมของชุมชน โดยทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ช่วยประสานเครือข่ายย่านเมืองเก่าสงขลามาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มากกว่าแค่เรื่องดาราศาสตร์ด้วย” นายเฉลิมชนม์ กล่าวเสริม

นายอิทธิวัตร บุญสุวีรดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่ายฐานส่งกำลังบำรุงบนฝั่ง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะ และสั่งสมประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเพื่อสังคมของเรา ด้านการส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ สงขลา มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการสนับสนุนค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดทะเล ปี 5 ครั้งนี้ด้วย โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้การดูดาว ฝึกทักษะการติดตั้งและการใช้กล้องโทรทัศน์ และการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าจริงเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสร้างสัมพันธ์เครือข่ายนักดาราศาสตร์เยาวชน ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป”


น้องมีมี่ – บิสมี บินเจ๊ะแว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ อ.เมือง จ.นราธิวาส กล่าวว่า “เมื่อปีที่แล้ว ได้รับโอกาสมาร่วม ‘ค่ายเยาวชน คนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 4’ และมีโอกาสได้ไปร่วมค่ายของหอดูดาวฯ ที่เชียงใหม่ รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมค่ายดูดาวอีกครั้ง ในฐานะของ ‘พี่ค่าย’ ซึ่งต้องมาทำหน้าที่ในการดูแล ให้คำแนะนำความรู้และประสบการณ์แก่น้อง ๆ ที่มาร่วมค่ายปีนี้ รู้สึกภูมิใจที่สามารถพัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่วนสำคัญคือความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายดูดาวฯ ทำให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถนำความรู้ที่สั่งสมจากค่ายไปใช้ที่โรงเรียน ด้วยการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ช่วยครูที่โรงเรียนถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์แก่เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในโรงเรียนได้จริง”

น้องไธ – กิตติกร อัจจาธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เล่าว่า โดยส่วนตัวมีความชอบด้านวิทยาศาสตร์ มีความฝันที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรดาราศาสตร์ ตนมาร่วมค่ายดูดาวในครั้งนี้ เพราะนอกจากมาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์แล้ว ตนมีความตั้งใจที่จะมาดูการทำงานของพี่ ๆ ที่ทำงานอยู่ในหอดูดาวฯ ว่ามีระบบการทำงานกันอย่างไร ซึ่งก็ได้รับทั้งแรงบันดาลใจและคำแนะนำดี ๆ โดยตรงจากทางพี่ ๆ เยอะมาก ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเรียนไปทางด้านไหน เพื่อให้ได้ไปทำงานในองค์กรดาราศาสตร์ในอนาคต นอกจากนี้ ตนรู้สึกประทับใจค่ายนี้อย่างมาก เพราะเป็นค่ายที่ให้ความรู้ครบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งการได้ไปเยี่ยมชม เรียนรู้ สัมผัสวิถีพหุวัฒนธรรมของย่านเมืองเก่าสงขลาด้วย”

ด้าน น้องเตยหอม – ณัฏฐณิชา มณีแจ่มใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล กล่าวว่า “ปกติเป็นคนที่ชอบร่วมค่ายกิจกรรมต่าง พอเห็นค่ายนี้เปิดรับสมัครก็ยื่นสมัครเข้ามา เพราะมีเพื่อนที่เคยไปค่ายดูดาวฯ ที่เชียงใหม่ ก็สนใจ อยากเข้าร่วม แต่ด้วยพื้นฐานเป็นคนชอบฟังเรื่องราววิทยาศาสตร์ผ่านทางพอดแคส โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ ประสบการณ์ที่ค่อนข้างประทับใจมาก ๆ จากค่ายนี้ คือการได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้กล้อง ได้ประกอบและติดตั้งกล้องดูดาว ได้ลงมือทำจริงด้วยตัวเอง เป็นประสบการณ์ใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้ กลับไปก็ต้องเอาเรื่องราวดีๆ จากค่ายดูดาวฯ ไปบอกกล่าว ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ และน้อง ๆ ในโรงเรียนได้รู้ได้ติดตาม เผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ ได้สมัครมาร่วมค่ายฯ ในปีต่อไป”

ในส่วนของ น้องเชอพอ – นางสาวเชอพอ แนบเกษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ปีนี้มีโอกาส ได้มาร่วมค่ายดูดาวฯ ที่จังหวัดสงขลา รู้สึกประทับใจค่ายนี้หลาย ๆ อย่าง เช่น ได้เพื่อนใหม่ ๆ จากหลาย ๆ ที่ ในระยะเวลาแค่ 3 วัน 2 คืน ได้ความรู้เยอะมาก แน่นมาก วิทยากรให้ความรู้ได้เข้าใจดีมาก บางเรื่องที่เราเคยรู้อยู่แล้ว วิทยากรก็สามารถสอนให้เราเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งสามารถเอาไปใช้ในห้องเรียนได้จริง เพราะมีเรียนวิชาดาราศาสตร์อยู่ด้วย และปีหน้าตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะสมัครมาเป็นพี่ค่ายด้วย ต้องขอบคุณทางเชฟรอนและหอดูดาวฯ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา ให้เยาวชนอย่างพวกหนูได้มาลงมือทำจริงและเรียนรู้จากพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์”

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของน้องๆ เยาวชน 100 คน ในค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 5 ในครั้งนี้ นอกจากทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และร่วมลงมือปฏิบัติการจริงด้านดาราศาสตร์แล้ว ค่ายดูดาวครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความตระหนักและสร้างสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับเยาวชนได้มากขึ้น ช่วยจุดประกายฝันสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ หลายคน ในการกำหนดเส้นทางการเรียนและการประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคตได้อีกด้วย