ส.ส.ยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรรมการสมาคมกีฬา มอบเงินส่วนตัวในการซื้อเสื้อแทร็คสูทให้แก่นักกีฬาคนพิการ


1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
ส.ส.ยุทธการ รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช และกรรมการสมาคมกีฬา มอบเงินส่วนตัวในการซื้อเสื้อแทร็คสูทให้แก่นักกีฬาคนพิการ จำนวน 41,391 บาท และมอบเงินค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง จำนวนเงิน 443,110 บาท


โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี