ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญชิม ช้อป เที่ยวงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @นครศรีธรรมราช” มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 154 บูธ


วันนี้ (11 กันยายน 2566) เวลา 19.00 น. ที่บริเวณเวทีจัดกิจกรรม หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @นครศรีธรรมราช” มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา โดยมีนางพิชานันท์ เผือกผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ภาคใต้ และเครือข่าย OTOP จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ @นครศรีธรรมราช” มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น/ชุมชน สู่ตลาดระดับภาค ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนา ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการ และการเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยก่อนพิธีเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมภริยา และชุดกิตติมาศักดิ์ ร่วมเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” อย่างสวยงาม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวชื่นชมและขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ ด้วยการสนับสนุน โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภค ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาด และแสดงความชื่นชม แต่ละชุมชนที่สามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์รากฐานของแต่ละชุมชน และพี่น้องประชาชนคนไทยในภาพรวม การจัดงานในครั้งนี้
ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศ การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังฝากไปยังพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เมาเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงการจัดงาน “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี” บุญสารทเดือนสิบ นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 14 ตุลาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ด้วยการแต่งกายชุดไทย ชุดพื้นเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวคำสวัสดีด้วยหน้าตายิ้มแย้มเบิกบาน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว จำนวน 154 บูธ ประกอบด้วย ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 22 บูธ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวน 54 บูธ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 23 บูธ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 10 บูธ ประเภทอาหารชวนชิม จำนวน 26 บูธ และ SME จำนวน 19 บูธ จากการเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 8-11 กันยายน 2566 รวมยอด 3 วัน มียอดจำหน่ายกว่า 4 ล้านบาท….//////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช