มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้าอันดับ 6 ของอาเซียน โดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คว้าอันดับ 6 ของอาเซียน
🎀 มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน SCD ASEAN University Prominences 2023
SCD : Sustainable Community Development จัดอันดับโดย มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และ SCDU
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.scdrankings.in.th/index.html