ผู้ว่าฯผู้การเมืองคอนร่วมแถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

ผู้ว่าฯผู้การเมืองคอนร่วมแถลงข่าวผลการกวาดล้างจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด

เมื่อเย็นวานนี้(12ตค.) ที่บริเวณถนนราชดำเนิน สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ร่วมกันแถลงข่าว ผลการระดมกวาดล้างจับกุมอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ตามนโยบายของรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายระยะสั้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเร่งรัดสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดประจาปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 25กย.ถึง14ตค.2566 ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลาเนามีจานวนมากขึ้น

เพื่อให้การอานวยความสะดวก ดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน ตารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรม ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2566 เป้าหมายเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน การจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมาย (On Ground) และจำหน่ายอาวุธปืน วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนปืน ผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดียโดยผิดกฎหมาย (Online)/ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และบุคคลตามหมายจับ รวมทั้งการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งรถในทาง

ผลการกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเวลาดังกล่าว สามารถจับกุม พ.ร.บ.อาวุธปืน 64คดีผู้ต้องหา64คน โดยเป็นการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์จำนวน2คดีผู้ต้องหา2คนของกลางอาวุธปืน49กระบอก กระสุนปืน15คดี,จับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติด259คดี ผู้ต้องหา262คน ,จับกุมการพนัน36คดี ผู้ต้องหา262คน แบ่งเป็นการจับกุมการพนันออนไลน์7คดีผู้ต้องหา7คน,จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ38หมาย ผู้ต้องหา38คนและตรวจยึดรถยนต์ รถจยย.และท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานอีกจำนวนมาก.