ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “Happy Media , Happy Money” เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงิน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ “Happy Media , Happy Money” เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงิน และการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
525905
525907
วันที่ (5 พ.ย.62) ที่โรงแรมปุระนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “Happy Media, Happy Money” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนด้านการเงินและการออมแก่สื่อมวลชนสาขาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความมั่นคง และความสุขในวัยเกษียณ อีกทั้งยังเป็นการหวังผลการเพื่อการขยายองค์ความรู้ และความเข้าใจไปยังประชาชนในพื้นที่ด้วย
525908
525914
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อ เรื่องเงินใกล้ๆ ตัว จากนายกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการถ่ายทอดทักษะการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลตามไลฟ์สไตล์ของผู้รับสาร เพื่อให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในหัวข้อ“จากสื่อดั้งเดิมสู่สื่อดิจิทัล…โพสต์อย่างไรให้ปัง” โดยนายรัตนากร ตั้งพุทธรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออฟฟิเชี่ยนซี่ จำกัด
525912
525914
525913
525907

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0