ล่องเรือ กินข้าวมันทะเลปู ดูอุโมงค์ Amazon มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในเมืองไทย ที่ใครๆ ก็ห้ามพลาด

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

528804
528805

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช ร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ “นครแห่งอารยธรรม” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เส้นทางท่องเที่ยวเปิดใหม่ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช “ล่องเรือ กินข้าวมันทะเลปู ดูอุโมงค์ Amazon” โดยมีกิจกรรม ที่น่าสนใจสอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย คือ
• สักการะหลวงปู่ทวด ศาลาริมน้ำ อุทกสีมา วัดท่าแพ
• ขอพรหลวงพ่อปากแดง สมหวังเรื่องความรัก
• กิจกรรม D.I.Y. ปั่นดิน ผาสุกดินเผา
• ชิมน้ำตาลมะพร้าว สวนแม่ทองพริ้ง
• ล่องเรือดูอุโมงค์ Amazon ชมวิถียกยอชาวประมง
• กินข้าวมันทะเลปู ซี๊ฟูด
และได้พบปะกับผู้นำชุมชนพร้อมหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักใกล้เมืองที่มีอยู่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช
528816
528825
528818
528803
528806
528807
528808
528809
528810
528815
528819
528820
528821
528823
528824

#Amazingไทยเท่ #ชีพจรลงSouth
#นครศรีธรรมราช #นครแห่งอารยธรรม
#ท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0