“สคร.11 ห่วงช่วงเปิดเทอม ชี้ 5 โรคที่ต้องระวัง”

“สคร.11 ห่วงช่วงเปิดเทอม ชี้ 5 โรคที่ต้องระวัง”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้ 5 โรคที่ต้องระวังในช่วงเปิดเทอม ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก ซึ่งโรคดังกล่าวมักแพร่ระบาดในช่วงเปิดเทอม เนื่องจาก เด็กอยู่รวมกันจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน”
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ นักเรียนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ประกอบกับในช่วงนี้เป็นฤดูฝนของทางภาคใต้ สภาพอากาศที่เย็นและชื้น เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน มีความเสี่ยงป่วยง่ายจากโรคติดต่อ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง และโรคมือเท้าปาก ได้ง่าย ดังนั้นผู้ปกครองต้องเฝ้าระวัง และสังเกตอาการ ของเด็กๆ ให้ดี หากพบว่ามีอาการผิดปกติ หรือสงสัยว่าอาจป่วยโรคใดโรคหนึ่ง แนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มเติม 5 โรคที่ต้องระวังในช่วงเปิดเทอม ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ไอ จาม อ่อนเพลียและปวดกล้ามเนื้อ มักติดต่อกันได้ง่าย ผ่านลมหายใจ ไอ จาม และละอองน้ำมูก หรือติดต่อจากการ ใช้สิ่งของที่มีเชื้อของผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนแออัด โรคไข้เลือดออก จะมีอาการไข้สูง พบผื่น จุดแดง ซึม อ่อนเพลีย ปวดท้องที่ชายโครง รวมถึงคลื่นไส้ และอาเจียน ซึ่งโรคนี้มียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากมีไข้สูง ไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด โรคตาแดง จะมีอาการ ตาแดง คันตา ปวดตา มีขี้ตามากผิดปกติ เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่เยื่อบุตา ติดต่อได้โดยการสัมผัสน้ำตาและขี้ตาของผู้ป่วย โรคอุจจาระร่วง จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง หากอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว โรคนี้เกิดจากการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน รวมถึงการจับของเล่นสกปรกเข้าปาก และโรคมือ เท้า ปาก จะมีอาการไข้ มีตุ่มอักเสบที่ปาก ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม เป็นตุ่มแดง ตุ่มน้ำใส หรือผื่นนูน มักพบในเด็กเล็กมากกว่าเด็กโต ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำลาย น้ำมูก ตุ่มพอง ของผู้ป่วย

ผู้ปกครองควรสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับลูกๆ ด้วยการให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ปรุงสุก สะอาด รับประทานผัก ผลไม้ ดื่มน้ำสะอาด ล้างมือเป็นประจำ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยได้ ขณะเดียวกันโรงเรียนก็ควรให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ตามบริเวณจุดสัมผัสร่วมต่างๆ ด้วยการเช็ดถูทำความสะอาดอยู่เสมอ ควรกำจัดแหล่งน้ำขังที่สามารถเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422