ผวจ.นครศรีธรรมราช เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2566

ผวจ.นครศรีธรรมราช เตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในช่วงวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2566
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง กอปรกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มีประกาศฉบับที่ 10 (58/2566) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลอันดามัน อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2566 ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่อันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำลันตลิ่ง และดินโคลนถล่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉันพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์ท่วมขัง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที กรณีคลื่นลมแรง ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดตามประกาศจากจังหวัด และสัญญาณแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ แจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล และแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาด กรณีการเดินเรือ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชสถานีตำรวจน้ำ 4 สถานีตำรวจน้ำ 5 แจ้งเตือนการเดินเรือ โดยให้ขาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้มากขึ้น และหากสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นลมแรง ห้ามให้มีการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาด และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชทราบ หรือแจ้งเหตุได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 075-358440 ช่องทางวิทยุสื่อสารความถี่ 161.200 MHz หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง……..//////
พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 พฤศจิกายน 2566