อบจ.นครศรีฯ ห่วงใยชาวนครฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

อบจ.นครศรีฯ ห่วงใยชาวนครฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ ( 17 พ.ย.66) นางกนกพร  เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ และประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ทีมบริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเตรียมพร้อม เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส, เรือท้องแบนอลูมิเนียม, เรือยาง, เรือเจ็ทสกี, รถบรรทุก, รถแม็คโคร, รถขุด, รถตัก, รถกระเช้าไฟฟ้า, รถผลิตน้ำดื่ม, และสุขาเคลื่อนที่

จากสถานการณ์ฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงและต่อเนื่อง นั้นในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือเหตุอุทกภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยได้เตรียมพร้อมศูนย์ประสานงาน ทรัพยากรการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ทั้งบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เรือยางและเรือท้องแบน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ ประชาชนผู้ประสบภัย สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช 083-5546199 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช 075-356252-3 ต่อ 304 ผู้อำนวยการกองช่าง 081-4640357 และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 088-1790896 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง