รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 396,000 บาท

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 396,000 บาท

วันที่ 28 พ.ย.66 เวลา 0900 ณ ห้องรับรองหาญ ลีนานนท์ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พล.ต. อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 จนจบปริญญาตรี จำนวน 66 ทุน เป็นเงิน 396,000 บาท ผู้ร่วมพิธีมอบทุนประกอบด้วย รอง เสธ.ทภ.4 ,ผอ.กอง ฝสธ.ทภ.4 หรือผู้แทน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ

สำหรับมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ โดย พลเอกนิยม ศันสนาคม ประธานมูลนิธิ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ ทภ.4 มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทั้งทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนการศึกษารายใหม่ โดยได้รับการพิจารณาประจำปี และกองทัพภาคที่ 4 จะเป็นผู้แทนในการมอบทุนการศึกษาและติดตามผลการเรียนและความประพฤติเป็นประจำทุกภาคเรียน โดยรองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับลูก ๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองทุกคนที่ได้รับทุนในครั้งนี้ ตลอดจนให้รักษาความดี เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติ และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ ต่อไป ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีได้มีการบันทึกภาพร่วมกัน

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0