รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับภาคอุตสาหกรรม ที่นครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับภาคอุตสาหกรรม ที่นครศรีธรรมราช

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 นครศรีธรรมราช กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจเขตพื้นที่ภาคใต้ (Southern Industrial Fair) ที่ลานอเนกประสงค์ บริเวณตลาดเสาร์-อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต การประกอบการ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน รวมถึงการร่วมสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ และสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรม สร้างการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้น โดย มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพิธีเปิด

สำหรับ งานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 เป็นแนวคิดของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่อยากให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ส่งท้ายปีให้แก่ประชาชนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการจัดนิทรรศการแสดงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย และการบริการให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน การสัมมนาองค์ความรู้ต่าง ๆ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมาย และสินค้าคุณภาพหลายประเภทกว่า 300 บูธในราคาพิเศษ เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ และยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ และยังมีแผนที่จะจัดงานในภาคอื่น ๆ ต่อไปด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียงเที่ยวงานอุตสาหกรรมแฟร์ เมืองใต้ 2023 จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาพิเศษ และร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย ถึง 3 ธ.ค.เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ตลาดเสาร์อาทิตย์ ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช