กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีสดุดีวีรไทย ครบรอบ 82 ปี รำลึกถึงวีรชนที่สละชีวิตปกป้องประเทศชาติในสงครามมหาเอเชียบูรพา

กองทัพภาคที่ 4 จัดพิธีสดุดีวีรไทย ครบรอบ 82 ปี รำลึกถึงวีรชนที่สละชีวิตปกป้องประเทศชาติในสงครามมหาเอเชียบูรพา

วันนี้ (8 ธ.ค.66) พล.ท. ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรไทย 2484 ครบรอบปีที่ 82 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน วีรชนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหล่าทหารผ่านศึก ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายวชิราวุธ กำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 และประชาชนร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

โดยในเวลา 06.30 น.ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 07.30 น. พิธีวางพวงมาลาสักการะจากส่วนราชการต่าง ๆ เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีสดุดีวีรไทย โดย พลตรี อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาคที่ 4เป็นผู้กล่าวรายงาน และเรียนเชิญแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวสดุดีวีรกรรมของวีรชนผู้กล้า และนำผู้ร่วมพิธีร่วมยืนไว้อาลัย และเป็นผู้แทนวางพวงมาลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารบก ตามลำดับ จากนั้นเวลา 10.10 น. ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอัฐิ ณ ศาลาวีรไทย และพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ สโมสรวีรไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารและยุวชนทหารในภาคใต้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งได้สละชีวิตต่อต้านกองกำลังผู้รุกรานที่ส่งกำลังยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี เมื่อ 8 ธันวาคม 2484 อย่างกล้าหาญ

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่บ้านท่าแพ และทหารไทยได้เข้าต่อสู้ป้องกันเกิดการสู้รบกันจนถึงขั้นตะลุมบอน ณ บริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นกองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังทหารและยุวชนทหารที่มาสู้รบในจังหวัดปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และนครศรีธรรมราช รวมกว่า 100 นาย ดังปรากฏนามจารึกไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์ ทั้ง 6 ด้าน จากเหตุการณ์การสู้รบในครั้งนั้น ชาวไทยทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อจ่าดำ หรืออนุสาวรีย์วีรไทย ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าบรรดาทหารหาญที่พลีชีพต่อสู้ข้าศึกเพื่อปกป้องมาตุภูมิ ยืนตระหง่านบนจุดที่ได้สู้รบปกป้องปฐพีไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน