รมว.อุตสาหกรรมร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

รมว.อุตสาหกรรมร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ”

วันนี้(10 ธ.ค.66) ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับ นางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” คุณครู คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และใกล้เคียงร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียง

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ได้รับอนุญาตจากกระทรวง ศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2486 แต่ไม่มีสถานที่และอาคารจึงอาศัยบ้านหมอแมคดาเนียล ซึ่งเป็นที่พักของมิชชันนารี ขณะนั้นว่างเปล่าและอยู่ในความอารักขาของทางราชการ โดยใช้สถานที่นี้จัดเป็นที่เล่าเรียนซึ่งมีครู 2 คน นักเรียน 8 คน และคนงาน 2 คน ใน ปี พ.ศ.2493 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติเงินงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอนุบาล แต่งบประมาณไม่เพียงพอ พลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ได้บริจาคเงินสบทบทุนเพื่ออุทิศเป็นส่วนกุศล พร้อมทั้งเป็นอนุสรณ์แก่ท่านกลาง ณ นคร ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ได้ทำการก่อสร้างจนเสร็จบนที่ดินวัดร้าง (วัดประตูขาว) และได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้บริจาค เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนที่มีการ
แข่งขันสูงโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ขยายการจัดการเรียนการสอนเป็น 2 หลักสูตร มีบุคลากรทั้งสิ้น 196 คน นักเรียนจำนวน 2,723 คน โดยเปิดสอน 2 ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ซึ่งมี 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Programme : EP), โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ(English Enhancement Programme : EEP), โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics Technology Programme : SMTP), โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาจีน (Chinese Programm) และโครงการห้องเรียนปกติ
การจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี ในวันนี้นอกจากจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพลเอกเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) และบรรพบุรุษตระกูล ณ นคร แล้ว ยังเป็นการระดมทุนสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น 10 ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นการเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมรำลึกถาดหลุมโรงเรียนด้วย

///////////
อุไรวรรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0