สำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานทางกฎหมายในสำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การว่าความและศาลจำลอง

สำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานทางกฎหมายในสำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ให้กับนักศึกษาในรายวิชา การว่าความและศาลจำลอง

วันนี้ (13 ธ.ค.66 ) สำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ร่วมกับ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินงานทางกฎหมายในสำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ ให้กับ นักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชา การว่าความและศาลจำลอง โดยมีนักศึกษาคณะจารณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน

ทนายเอก ศุภชัย เมืองรักษ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ กล่าวว่า ว่า สำนักงานฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานทางกฎหมาย ของทนายความ และ ขอบคุณ – สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ สำนักงาน กฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ฯ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายถอดประสบการณ์ทางด้านกฎมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม

ทนายเชน พันธวีร์ รัตนะ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นคร อินเตอร์ ลอว์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ในการประกอบอาชีพทนายความ ต้องอาศัยการลงมือปฎหมาย ขั้นตอนการทำงาน ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำตำราเพียงอย่างเดียว ให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ต้องเข้าใจทางสำนักงานฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงมือ ปฏิบัติจริง จึงจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านงานกฎหมายกับหลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานภายในสำนักงานฯ และจัดกิจกรรมศาล จำลอง วิธีการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ศาลจำลอง) “เรื่องการกู้ยืมเงิน ” ซึ่งปัจจุบันปัญหาการกู้ยืมเงินเป็นปัญหาสำหรับ ประชาชนเป็นอย่างมาก สำนักงานฯจึงสร้างเหตุการณ์จำลอง เรื่องคดี กู้ยืมเงิน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้นำ ประสบการณ์ความรู้ทางกฎหมาย ไปช่วยเหลือประชาชน สังคม พร้อมกับกิจกรรมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ การให้ คำปรึกษาและขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงาน

นอกจากนี้สำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการสังคม ด้วยการเปิด คลินิกกฎหมาย เพื่อสังคม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน หรือไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรม ได้เข้ามาปรึกษาข้อกฎหมายกับบุคลากรของสำนักงานฯ ซึ่งมีทนายความวิชาชีพไว้คอยปรึกษาและให้บริการ

สำหรับสำนักงานกฎหมาย นคร อินเตอร์ ลอว์ฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ โครงการศิรินครสแควร์ เลขที่ 666/31 ถนน พัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทรศัพท์ 082-171-6531