เมืองคอน ผวา! หลังตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมืองคอน ผวา! หลังตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เตือนระวังโรคพิษสุนัขบ้า หลังตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย โรคพิษสุนัขบ้า ป่วยแล้วตายทุกราย ย้ำ!! หากถูกสุนัข แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผลแม้เพียงเล็กน้อย ให้รีบล้างแผล ใส่ยา อย่าชะล่าใจ และรีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีรอยแผล หรือน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าตา ปาก จมูก ทำให้ได้รับเชื้อได้ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ คือ สุนัข รองลงมา แมว และอาจพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น ๆ เช่น โค กระรอก กระแต กระต่าย ชะนี หนู ลิง เป็นต้น ผู้ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหลังได้รับเชื้อ 15 – 60 วัน บางรายอาจน้อยกว่า 10 วัน หรือ
นานเป็นปี อาการเริ่มแรกของผู้ป่วย คือ ปวดศีรษะ มีไข้ต่ำ ๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการคัน มักเริ่มจากบริเวณแผลที่ถูกกัด แสบ ๆ ร้อน ๆ แล้วลามไปส่วนอื่น นอกจากนี้จะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง มีอาการกลืนลำบาก ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ มีอาการกลัวน้ำ แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตภายใน 2 – 7 วัน นับจากวันเริ่มแสดงอาการ

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ป้องกันโดยนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อมีอายุ 2 – 4 เดือน และกระตุ้น 1 ครั้ง เมื่ออายุ 6 เดือนถึง 1 ปี หรือตามที่แพทย์นัด และปีถัดไปฉีดกระตุ้น ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี หากถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลีย ให้รีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลาย ๆ ครั้ง เช็ดแผลให้แห้ง รักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เร็วที่สุด โดยต้องฉีดวัคซีนให้ครบชุดและตรงตามนัดทุกครั้ง เพราะหากติดเชื้อพิษสุนัขบ้าและปล่อยทิ้งไว้จนเชื้อเข้าสู่ระบบประสาทและแสดงอาการป่วยแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ผู้ป่วยจะเสียชีวิตทุกราย ทั้งนี้ต้องกักสุนัขหรือแมวที่กัดไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ที่กัดตาย ต้องรีบแจ้งให้ปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบทันที เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0