อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

อบจ.นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

บ่ายวันนี้ (17 ธันวาคม 2566) เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายปิติพัฒน์ นวลเปียน นายอำเภอเชียรใหญ่ นายสุกิต ประสพสุข นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ พ.ต.อ.สุทัศน์ สงสยม รอง ผบก.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สมพร พฤศวานิช ผกก.สภ.เชียรใหญ่ ร่วมแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (การจัดการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน) ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอเชียรใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนังช่วงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการจัดการแข่งเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ในรุ่น 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, รุ่น 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, รุ่น 16 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, รุ่น 13 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และรุ่น 7 ฝีพาย ในประเภทประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในประเภทท้องถิ่น ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือเพรียว ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียรใหญ่ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และสร้างภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว โดยภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ขบวนแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันเรือเพรียวประเภทต่างๆ การแสดงบนเวทีของศิลปินชื่อดังในภาคกลางคืน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกท่านและผู้ที่สนใจร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น พร้อมทั้งร่วมชมและเชียร์การแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน ได้ตามวันเวลาดังกล่าว