กปภ.ทุ่มงบกว่า 1,300 ล้านบาท เตรียมปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช

74784148_3258159117589016_3000122007300866048_o
วันนี้(12 พ.ย.62) นายสุริยะ ป้านนาค ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช นำคณะจากกองจัดเตรียมแผนงานสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) เข้าพบนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ห้องปฏิบัติงาน ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อหารือถึงแผนงานเพื่อก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม อ.ร่อนพิบูลย์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ และ อ.เชียรใหญ่ วงเงินงบประมาณกว่า 1,379 ล้านบาท
75388435_3258159240922337_4395790119970275328_o
โดยจะมีการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจากคลองชะอวด และก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปา ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)และผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ../////////
75540048_3258159144255680_8758553019471101952_o