เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4013 จ.นครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ (ปากพนัง-หัวไทร)

เปิดใช้แล้ว! กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4013 จ.นครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง – หัวไทร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ความยาวของสะพาน 400 เมตร จำนวน 2 ช่อง จราจร(ไป-กลับ) รวมช่องจราจรกว้าง 12 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 4013 นครศรีธรรมราช – หัวไทร ระยะทาง 68.663 กิโลเมตร เป็นทางหลวงสายหลัก ปัจจุบันสะพานดังกล่าวใช้งานมาประมาณ 30 ปี และอยู่ใกล้ทะเล จึงทำให้เกิดความเสียหายในส่วนของโครงสร้างหลักสะพาน ซึ่งอาจทำให้ได้รับอันตรายในการใช้เส้นทางสัญจร ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) จึงได้ทำการก่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวประมงพื้นบ้านสามารถนำเรือประมงเข้าในพื้นที่หมู่บ้านและผู้ใช้ทางทั่วไปอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
#111ปีกระทรวงคมนาคมสร้างสุขทุกการเดินทาง