โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคีเครือข่ายออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ

78042943_3258051164266478_8157826221636321280_o

วันนี้(12 พ.ย.62) นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการ ที่บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา ซึ่งโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และคณะทำงานคลินิกโรคจากการทำงาน ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
74158682_3258051220933139_5606102725637963776_o
76697293_3258050947599833_442555835361525760_o
เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 การตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงให้แก่พนักงานบริษัททุกระดับ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกในสถานประกอบการปีละ 12 ครั้ง สำหรับครั้งนี้เป็นการออกหน่วยครั้งที่ 12 ..///////
74273442_3258050747599853_4555253025786036224_o