ไม่ได้รับความเป็นธรรม..แจ้งเรา.. ครัวแฟนต้านครฮาลาลฟู้ดส์ เป็นที่ปรึกษา และศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือชาวบ้าน อย่างเป็นทางการ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม..แจ้งเรา.. ครัวแฟนต้านครฮาลาลฟู้ดส์ เป็นที่ปรึกษา และศูนย์ประสานงาน ช่วยเหลือชาวบ้าน อย่างเป็นทางการ

วันนี้ ( 24 ธ.ค.66) ที่ร้านอาหาร “ครัวแฟนต้า” ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี เดินทางมาเป็นประธานเปิด “ศูนย์ร้องทุกข์ไทยภัคดี” จ.นครศรีธรรมราช และมอบป้าย ศูนย์ร้องทุกข์ไทยภัคดี ให้แก่ คุณสุวรรณี ว่องชล ในฐานะตัวแทนศูนย์ร้องทุกข์ไทยภัคดี นครศรีฯ และทีมงาน ศูนย์นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์แรกของพรรคทางภาคใต้

รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพทางสังคม เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือประชาชน เพื่อชาวนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ที่ ครัวแฟนต้านครฮาลาลฟู้ดส์ ซอยพะเนียด ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร 088-782-0782