ม.ราชภัฏนครฯ ลงนาม MOU ม.เฉิงตู ประเทศจีน สร้างหลักสูตรใหม่ปริญญา 2 ใบ ไทย-จีนศึกษา

ม.ราชภัฏนครฯ ลงนาม MOU ม.เฉิงตู ประเทศจีน สร้างหลักสูตรใหม่ปริญญา 2 ใบ ไทย-จีนศึกษา

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อก่อตั้งศูนย์จีนศึกษา และสร้างหลักสูตรใหม่ปริญญา 2 ใบ ไทย-จีนศึกษา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย รศ. ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ผศ. ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยเฉิงตู เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศ. ดร.หวัง ชิงหยวน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเฉิงตู และคณะผู้บริหาร ศ. เผิง เสี่ยวหลิน รองอธิการบดี พร้อมด้วย ศ.ดร.ตู้เจี๋ย ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ศ. ดร.ถาน เสี่ยวหลิง คณบดี คณะวรรณคดีและสารสารศาสตร์ รศ.ดร.หยางซี รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ศ. ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนความร่วมมือจีน-ไทย ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้จะมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ เช่น ด้านการศึกษาระหว่างประเทศเพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีน 2+2 พร้อมหารือการจัดตั้งศูนย์จีนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนทุกมิติของการศึกษาและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นสะพานความร่วมมือที่ดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยเพื่อการสานสัมพันธ์เป็นมหาวิทยาลัยพี่มหาวิทยาลัยน้อง ในการร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักวิจัย อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกันหลักสูตรภาษาจีน 2+2 นี้ ถือเป็นหลักสูตรปริญญาคู่ (Dual Degree) ได้รับปริญญา 2 ใบ เรียนในประเทศไทย 2 ปี และ เรียนในประเทศจีน 2 ปี นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เปิดโอกาสเรียนรู้ภาษาจีนและฝึกทักษะการใช้ภาษากับเจ้าของภาษาจริงรวมถึงการเข้าใจถึงวัฒนธรรมของประเทศจีน ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีโอกาสได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน การจัดการด้านการสื่อการเรียนการสอน อาคารและทัศนียภาพ ห้องปฏิบัติการ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเฉิงตู เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไป ทั้งนี้ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการกำหนดวางแผนเพื่อประชุมร่วมกันกับศาสตราจารย์ ชะภิพร เกียรติคชาธาร ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2567 เพื่อจัดทำ MOA ในทุกจุดประสงค์หลักของบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนต่อไป