ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาในโอกาส เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและกระชับความสัมพันธ์อันดีด้านการค้าระหว่างไทยและจีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาในโอกาส เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและกระชับความสัมพันธ์อันดีด้านการค้าระหว่างไทยและจีน

วันนี้(15 ม.ค.67) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนางอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศจีน ทั้งด้านการค้า การส่งออกไม้ผลและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยมีนายเชาว์ ประยูรธำรงธิติ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์จีนนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ร่วมให้การรับรอง

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตไม้ผลที่สำคัญของภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสินค้าพื้นเมือง ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเอง ได้พยายามจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและใช้ภาษาจีนเพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารกับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ด้วย และในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นที่นิยมบริโภคในประเทศจีนหลักๆ คือ ทุเรียน มังคุด ส้มโอทับทิมสยาม และมะพร้าวอ่อน

ขณะที่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ เพื่อร่วมสร้างประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน และด้านการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องผลไม้ ที่ประเทศจีนจะเน้นเรื่องของคุณภาพผลไม้ซึ่งหากไม่มีคุณภาพจะตีกลับ พร้อมเสนอให้มีการพูดคุยหารือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของจีนและกระทรวงพาณิชย์ของไทย โดยในส่วนของกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทาง และหากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายผลไม้ในพื้นที่ ทางกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา พร้อมจะมาเข้าร่วมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางมาเยี่ยมคารวะครั้งนี้ จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ได้มอบของที่ระลึก พร้อมร่วมบันทึกภาพระหว่างกัน