ผู้ใจบุญชาวปากพนัง บริจาคเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และเงินสด เพื่อก่อสร้างห้องเอ็กซเรย์ ให้โรงพยาบาลปากพนัง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

69890647_3254784961259765_503545753944195072_o

วันนี้(11 พ.ย.62) ที่โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด “สุชาโต ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์” โรงพยาบาลปากพนัง โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ วรยุทธการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลปากพนัง นายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต นางเสาวณี ดลรึเดช(วรรธนะพิศิษฐ์) นายบุญโชค ขำปราง นายก อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากพนัง และประชาชนร่วมในพิธี
74269990_3254785011259760_1470846653282910208_o
สำหรับความเป็นมาของ สุชาโต ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากพนัง สืบเนื่องจากนายแพทย์จิโรจน์ สุชาโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุรุพงษ์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องฉีดสารทึบรังสี จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลปากพนัง เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรคให้แก่ชาวปากพนังและพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อเดือนมีนาคม 2562 แต่ทางโรงพยาบาลจะต้องมีห้องกันรังสี ระบบไฟฟ้าและมีอุปกรณ์ร่วมหลายรายการมูลค่า 3 ล้านบาทเศษ ทางคณะกรรมการพัฒนากองทุนโรงพยาบาลปากพนัง
74474343_3254785111259750_4133300904457666560_o
นำโดยนายรุจาธิตย์ สุชาโต ได้ริเริ่มดำเนินการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อการนี้ อีกทั้งยังได้รับบริจาคเงินสด จากนางเสาวณี ดลรึเดช(วรรธนะพิศิษฐ์) จำนวน 3 ล้านบาท เพื่อสมทบสร้างห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ สร้างสะพานเชื่อมอาคาร และช่วยเหลือผู้ยากไร้ และได้รับบริจาคจากการจัดงาน “จิบชา หาทุน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก จำนวน 411,685 บาท และจากการบริจาคสมทบของชาวปากพนังทุกภาคส่วนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ สุชาโต ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากพนัง พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา…////////
74594299_3254784497926478_2924099020282396672_o

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0