สภ.ทุ่งสง ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบข้อกฎหมายระเบียบการห้ามจำหน่ายพืชกระท่อม ก่อนจับจริง

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

ผู้กับทุ่งสง เตือนก่อนจับ โดย พ.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สภ.ทุ่งสง

วันนี้ ๒๒ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ. .ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อน ผกก.สภ.ทุ่งสง สภ.ทุ่งสง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง พร้อมนายวิชา สว่างอารมย์ ประธาน กต.ตร.สภ.ทุ่งสง พร้อม นายวัชระ ยอดระบำ ( ปลัดอำเภอทุ่งสง ) และ เจ้าหน้าที่สารธารสุข ของ อ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นางสาวเข็มอัปสร สุวรรณพันธุ์ ( นางสาวทุ่งสงประจำปี ๒๕๖๖ )


ผู้กับนำร่องเตือนก่อนจับ ได้มีร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องให้ประชาชนในอำเภอทุ่งสงรับทราบก่อนจับ 1 อาทิตย์ ให้โอกาสให้ปรับความเข้าใจประประชาชน รับทราบข้อกฎหมายระเบียบการห้ามจำหน่ายพืชกระท่อม ก่อนจับจริง และในจันทร์หน้าจะมีการเริ่มจับอย่างจริงจัง ลดเหตุเกี่ยวกับอาชญกรรม ตามนโนบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อธิบายถึงกฎหมายบอกกล่าวให้ประชาชน ให้รับทราบ ว่าใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขายระวังโดนจับ มีโทษตามมาตรา 50 จำคุก 6 เดือน-2 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท”

พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายกระท่อมต้องรู้..ใบกระท่อมขายได้ แต่ถ้าต้มขายจากนี้ไประวังโดนจับ
#ซึ่งการขายที่ไม่ผิดกฎหมาย มีดังนี้
-ปลูก ซื้อ ขาย ต้นกระท่อม
-ขายใบสด ลำต้น เมล็ด ฯลฯ
-ต้มน้ำกระท่อมดื่มเองหรือแจกจ่ายกันโดยไม่ได้ขาย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 454 ออกตาม พ.ร.บ.อาหาร ปี 22 ว่าด้วย เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายที่ระบุบัญชีแนบท้ายไว้หลายรายการ และกระท่อมสารสกัดเป็นหนึ่งในบัญชีแนบท้ายรายการที่ 52 ยังถูกจำกัดห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0