กระทรวงแรงงาน เชิญชวนบุคลากร นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และเครือข่ายแรงงาน ร่วมใส่เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กระทรวงแรงงาน เชิญชวนบุคลากร นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และเครือข่ายแรงงาน ร่วมใส่เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ ขานรับนโยบายรัฐบาล เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สวมใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ หรือในโอกาสที่เหมาะสม โดยสามารถแต่งกายแทนชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานได้ โดยพร้อมเพรียงกัน นั้น

ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอความร่วมมือและขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน ตลอดจนเครือข่ายภาคแรงงานในพื้นที่ทั่วประเทศ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพร้อมเพรียงกัน

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0