ภาพบรรยากาศ สุดคึกคัก งานลอยกระทง 2562 โดยกลุ่มนครธรรมาภิบาล

532710
ภาพบรรยากาศ สุดคึกคัก งานลอยกระทง 2562 โดยกลุ่มนครธรรมาภิบาลร่วมกับชุมชนเขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง คลองท่าวัง ณ บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าโพธิ์วรวิหาร
532717
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 11 พฤศจิกายน 62 ณ คลองท่าวัง บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าโพธิ์วรวิหาร กลุ่มนครธรรมาภิบาลนำโดยคุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ประธานกลุ่มนครธรรมาภิบาล ในฐานะประธานจัดงานร่วมกับชุมชนเขต 3 ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดงานประเพณีลอยกระทงเดือนสิบสอง พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มธรรมาภิบาล ธนาคารออมสินทั้งท่านภาค ท่านเขต ท่านผู้การ เเละพี่น้องชาว GSB ทุกท่าน ที่ได้เข้ามาจัดบูธของขวัญ ซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ล้นออกนอกเต้นท์กันเลยทีเดียว ซึ่งได้จัดงานติดต่อกันมาหลายๆปีที่ผ่านมา

532712
532716
เป็นการจัดกิจกรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี สู่วิถีธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมประเพณี อันดีงามของไทยในการปลูกฝังคุณธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ กระตุ้นให้คนในสังคมใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและหวงแหน เพื่อสร้างความยั่งยืน อีกทั้งเป็นประเพณีที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของชุมชนต่างๆ
532718
532720
532721
ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์มงคลสูตร หลังจากนั้นได้มีพิธีกล่าวขอขมากรรมพระแม่คงคา ร่วมลอยกระทงปฐมฤกษ์ และพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงเพ็ญเดือนสิบสอง คลองท่าวัง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของแต่ละชุดการแสดง การประกวดธิดานพมาศเพ็ญเดือนสิบสอง คลองท่าวัง น้องๆ หนูๆ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมได้รับรางวัลกลับบ้านอย่างทั่วถึงกันเลยทีเดียว ซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมดจำนวน 21 คน จากตัวแทน 17 ชุนชน โดยได้รับการสนับสนุนเงินผู้เข้าประกวดคนละ 1,000 บาท และเงินรางวัลรวมแล้วมูลค่า 20,000 บาท พร้อมสายสะพาย ถ้วยเกียรติยศ จากกลุ่มนครธรรมาภิบาล และการจับฉลากรางวัลชิงโชคพร้อมของรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานยังได้มีอาหารและน้ำดื่มไว้บริการ ในจำนวนที่เพียงพออีกด้วย
532722
532724