จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย หลาดกำแพงเมืองคอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย หลาดกำแพงเมืองคอน

เย็นวันนี้ (14 ก.พ.67) ที่บริเวณริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช (ฝั่งสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช) ยดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายมนตรี มานะต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการเปิดตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว “หลาดกำแพงเมืองคอน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เป็นกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระจายรายได้ในพื้นที่ ภายใต้ชื่อโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราชและริมกำแพงเมืองเก่านครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในทุกวันเสาร์ของเดือน ระหว่างเวลา 15.00 น.- 21.00 น. ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล ความเป็นมาและวัตถุประสงค์กิจกรรมที่โดดเด่นของหลาดกำแพงเมืองคอน ,นายมนตรี มานะต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์และการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเที่ยวหลาดกำแพงเมืองคอน ,นายประยูร เงินพรหม ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลาดกำแพงเมืองคอน และนางไพรวัลย์ ศรีเทพ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของจังหวัด