ผอ.รร.เตรียมวิทย์พัฒนา ต้อนรับ ดร.จรุญ จารุสาร ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ทีมบริหาร และคณะครู ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา


21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สันติ นาดี ผอ.รร.เตรียมวิทย์พัฒนา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ดร.จรุญ จารุสาร ผอ.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ทีมบริหาร และคณะครู ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา

ซึ่งเป็น รร.เตรียมความพร้อมนักเรียนศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการเยี่ยมชมดูบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในรูปแบบการบรรยาย ซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นการที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนห้องเรียนเตรียมสู่อาชีพแพทย์_กัลยาณมิตรทางวิชาการ@Triamwitpattana School #Happy School